Şenpazar İlçesi, Küre Dağlarının batı kolunda bulanan ve Şehiraban çayının oluşturduğu bir vadinin içinde kurulmuştur. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 350 metre civarındadır. Bir çok köy ve mahalle daha çok dağ yamaçlarına kurulmuştur. Bu yüzden İlçe merkezi ile köyler arasında büyük rakım farkları dikkati çekmektedir. Bu yüksekli farkları özeelikle yağış ve bitki çeşitliliği olarakta yer yer farklılıklar görülebilmesine sebep olmkatadır. ilçemizin batısı bir çok su yolunun birleşme noktasıdır. Şehirban çayının kollarından olan Salman çayı, Fabrika deresi gibi akarsular geçtikleri bölgedeki yeryüzü şekillerini değiştirmişlerdir. Özellikle bu bölgede iki kanyon (Şehirban ve Küçük Şehriban), bir çok mağara (Dağlı kuylucu, Harmangeriş, Tepecik mağaraları) ve suyun aşındırması ile oluşmuş olan bir çok yeryüzü şekli göze çarpmaktadır.
 
       İlçemiz sınırları içinde ova mevcut değildir ancak dağların zirveye yakın noktalarında bir çok yayla bulunmaktadır. Gürpelit Köyündeki Kızılcasu bölgesi, Başçavuş köyü sınırlarındaki Atalanı yaylası, Baragöz yaylası gibi yerler bulunmaktadır.