Bahadır HIZARCI
İlçe Müdür V.

 Seçil CANDAŞ
Ziraat Mühendisi

Ahmet Çağdaş ŞAHİN
Ziraat Mühendisi

Sultan ACAR
Teknisyen